Piano Promenade en ANNA

“Zondag de 14e oktober werd de Piano Promenade Amstelveen geopend in ontmoetingscentrum ANNA. De ANNA was onze uitwijkhaven na de brand in de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk. Het team van de ANNA heeft niet alleen ons geholpen met het beschikbaar stellen van hun ruimte, maar zij hadden ook een collectebus neergezet om geld in te zamelen voor de herbouw van de Urbanus.

De opbrengst van afgelopen zondag was E. 185,-, welk bedrag door het team van de ANNA werd verdubbeld. Zij maakten derhalve een bedrag van E. 370,- over aan de Stichting Vrienden van de Urbanus. Mooi!”