Op woensdag 22 december 2021 viel de eer te beurt aan Paul Jongerius om de thermometer op een stand van € 800.000,- in te kleuren. Reden was de het grote succes van de Kerstwinkel in de voormalige kassen van Life & Garden dat zonder de medewerking van Paul nooit mogelijk was geweest.

Van de € 100.000,- die geplust werd, was € 59.000,- afkomstig uit allerlei lokale acties. Hieronder valt het signeren van dakleien, Kunst gaat het dak op, de St. Urbanus Chocolade, de verkoop van de 3D-geprinte kerkjes én de Kerstwinkel. De overige gelden kwamen van donaties en subsidies.