Het koor Con Amore uit  Aalsmeer dat ook bij ons in de Urbanuskerk concerten geeft, gaat aanstaande zaterdagmiddag een benefiet concert geven ten bate van de hulp aan Oekraïne. De opbrengst gaat naar Giro 555. Graag verlenen wij daar onze medewerking aan en brengen u, onze donateurs, van dit mooieLees verder…

Op woensdag 22 december 2021 viel de eer te beurt aan Paul Jongerius om de thermometer op een stand van € 800.000,- in te kleuren. Reden was de het grote succes van de Kerstwinkel in de voormalige kassen van Life & Garden dat zonder de medewerking van Paul nooit mogelijk wasLees verder…

Het afgelopen jaar zijn veel inspanningen verricht door de Stichting Cuyperiana om de financiering van de restauratie in zijn oorspronkelijke, gepolychromeerde vorm  van de door Pierre Cuypers in 1889 ontworpen kroonluchter/luminarium rond te krijgen. Deze is gemaakt naar het voorbeeld van de Barbarossakroonluchter in Aken. Hij stelt het Hemelse JerusalemLees verder…

Dankzij de vele donaties en verkoop van St Urbanus chocolade en leien, kunnen we per 1 oktober onze thermometer van € 660.000,00 verhogen naar €700.000,00! Het beschilderen van de thermometer aan de voorkant van de kerk, laat nog even op zich wachten omdat we nu zo hoog zijn gekomen dat hetLees verder…