Beredderfase afgesloten

Het bestuur van de RK Parochie Amstelland heeft het Architectenbureau Verlaan en Bouwstra in de arm genomen voor de voorbereiding en de begeleiding van de herbouw van de Urbanuskerk in Bovenkerk. Op 17 december is daarover overeenstemming bereikt tussen de parochie, het bisdom en Donatus verzekeringen.  Direct na nieuwjaar gaat de architect aan de slag. De eerste stap is het herstel van het dak en de muren van de kerk, zodat het gebouw weer wind en waterdicht is. Daarna volgen de gewelven. Tegelijkertijd vindt overleg plaats over functionele aanpassingen in het interieur van de kerk, maar daar hoeft het terugbouwen van het dak niet op te wachten. Daarmee is een belangrijke stap naar het beoogde herstel van de kerk gezet.

Als je nu langs de Urbanus Bovenkerk loopt, zie je een zwaar beschadigd gebouw dat met steigers wordt ondersteund. Het puin in de kerk is verwijderd en de – soms zwaar beschadigde –  kunstschatten zijn veiliggesteld; het monumentale orgel is afgeschermd; de staat van de resterende gewelven is in kaart gebracht, zodat duidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden om verder instortingsgevaar weg te nemen. De muren en de gewelven zijn met zeilen afgedekt. Daarmee is de beredderfase na de brand afgesloten en wordt verder verval van het gebouw voorkomen. Tegelijkertijd wordt er door velen met spanning uitgekeken naar de plannen voor het herstel van het kerkgebouw en naar wat er in de tussentijd gaat gebeuren.

Architect aangewezen

Het herstel van de kerk is een uitdagende klus. Veel elementen uit het interieur zijn behouden gebleven, maar het dak is verbrand en de monumentale, gemetselde gewelven zijn deels ingestort. De parochie wil de kerk zoveel mogelijk in haar oude staat herstellen, maar tegelijkertijd ook het gebouw aanpassen aan toekomstig gebruik. Dat wordt een proces van wikken en wegen. Daartoe is nu een belangrijke stap gezet met het selecteren van het architectenbureau Verlaan en Bouwstra. Dit bureau gaat in opdracht van de parochie het herstel voorbereiden en de uitvoering begeleiden. Verlaan en Bouwstra is een gerenommeerd architectenbureau  dat veel ervaring heeft met het restaureren en aanpassen van monumentale (kerk)gebouwen en met het ingewikkelde overlegproces dat daarmee samenhangt.

Gefaseerde aanpak

Het herstel wordt gefaseerd aangepakt. De opdracht behelst in de eerste plaats het herstel van het casco van de kerk, dat wil zeggen het dak, muren en ramen, zodat de kerk weer wind- en waterdicht is. Dat heeft prioriteit om vervolgschade te voorkomen. Daarna volgt herstel van de gewelven. Behoud van de monumentale status staat daarbij voorop. Tegelijkertijd vindt verder overleg plaats over functionele aanpassingen van het kerkgebouw met het oog op toekomstig gebruik, maar daar hoeft het herstel van het casco niet op te wachten.

Pastorie weer in gebruik

De naast de kerk gelegen pastorie is gespaard gebleven, maar de laaggelegen ruimtes op de begane grond hebben zwaar geleden onder het bluswater. Het herstel ging trager dan verwacht. Tijdens het herstel bleek bijvoorbeeld dat de betonnen vloer aan het verzakken was, omdat het bluswater het zand onder de vloer had weggespoeld. In goed overleg met Donatus verzekeringen en met de inzet van vrijwilligers is het interieur hersteld, zijn het houtwerk en de muren geschilderd, is de elektrische installatie vernieuwd en er is een nieuwe keuken geplaatst. Begin januari neemt de parochie de benedenverdieping weer feestelijk in gebruik.

Toren schoonmaken

De toren is gelukkig gespaard gebleven. Wel is er veel rookschade. In het onderstuk van de toren bevindt zich een Mariakapel, die dagelijks open stond voor mensen die een kaarsje voor Maria wilden opsteken. Het ziet ernaar uit dat begin volgend jaar de Mariakapel weer in gebruik genomen kan worden en geschikt kan worden gemaakt voor kleine kerkelijke bijeenkomsten. Ook wil de parochie de toren zo snel mogelijk laten schoonmaken, zodat deze op bijvoorbeeld Open Monumenten Dagen en bij andere festiviteiten weer kan worden beklommen.

Warme ondersteuning

De Urbanuskerk staat in het hart van de Bovenkerkse gemeenschap. Dat bleek tijdens en na de brand uit de vele steunbetuigingen en fondsenwervingsacties van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. De vele bijdragen uit de gemeenschap maken het mogelijk om de kerk nog mooier uit de as te laten herrijzen dan voor de brand. De parochie wil zo snel mogelijk weer in de Urbanus gaan kerken, en blijft voor een deel van haar activiteiten gebruikmaken van de gastvrijheid in het Noorddamcentrum.  Ook vanuit de gemeente Amstelveen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is steun bij de herbouw toegezegd. Vóór de brand vonden er al intensieve gesprekken plaats met het Wijkplatform en de gemeente over het in elkaar schuiven van nieuwbouwplannen as onderdeel van het Parel aan de Poel initiatief.

Elkaar blijven ontmoeten

Nu staan we samen voor een  extra uitdaging om tijdens het herstelproces dat gemeenschapsgevoel rond de kerk te behouden en te versterken.

Namens het bestuur
Ad Verkleij
Vicevoorzitter.