St. urbanuskerk - reparatie vaandel

Veel vaandels zijn tijdens de brand in de Bovenkerkse St. Urbanuskerk beschadigd. We zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met reparatie van textiel en borduursels. Als dit u aanspreekt geeft u dan op! Dat kan per mail of u belt naar het secretariaat van de St. Urbanuskerk, telefoonnummer: 020 – 641 32 33.

Tijdens de brand in de Urbanuskerk zijn de uitgestalde vaandels van bijvoorbeeld “Heilig Hart van Jezus” beschadigd door brand, waterschade en roet.

Niet al onze vaandels zijn van kunsthistorische waarde. Wel zijn deze vaandels voor Bovenkerk geschiedkundigen emotioneel belangrijk, omdat ze een beeld geven van het vroegere rijke Roomse leven. Wie van de oudere Bovenkerkers heeft er niet vroeger achter zo’n vaandel gelopen in processie of optocht!

Het restaureren door een officieel restauratiebedrijf is echter uitermate kostbaar. Dit willen we liefst beperken tot de meest waardevolle vaandels.

Daarom heeft het Restauratieteam van de Urbanuskerk met beide handen het aanbod aangenomen van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus om te starten met een werkgroepje onder leiding van Clem Venne die in zijn werkzame leven veel deskundigheid heeft opgebouwd in (de behandeling van) allerlei soorten textiel.

De vaandels verkeren in verschillende stadia van beschadiging. Er zijn er bijvoorbeeld bij die eerst volledig uit elkaar moeten worden gehaald om in onderdelen gereinigd te worden.

Wij zoeken naar enthousiaste mensen die goed overweg kunnen met naald en draad en/of anderszins kennis hebben van (oud) textiel en/of borduursels. In de verwarmde schuur van Rina Mönch aan de Aalsmeerderweg zou e.e.a. plaats kunnen vinden. Rina is al jaren vrijwilliger in de kerk en is goed bekend met de vaandels. Koffie, thee en gezelligheid is gegarandeerd!

Als u zich aangesproken voelt door bovenstaande, geeft u zich dan op voor deze bijzondere klus d.m.v. een mail of u belt naar het secretariaat van de St. Urbanuskerk, telefoonnummer: 020 – 641 32 33. Dan nemen wij contact met u op.

Restauratieteam Urbanuskerk