In de maand december kunt u de statiegeld bonnen doneren voor een compliment aan zorgmedewerkers in ziekenhuis Amstelland, de tehuizen en de thuiszorg. Hiervoor staat naast de inname van de lege flessen een zuil.

Uw donatie komt ten goede aan de zorgmedewerkers binnen Amstelveen. Voor elke € 4,- euro kunnen wij één compliment uitdelen. Een compliment bestaat uit een luxe blikje met een flinke reep van 200 gram en een bedankkaart. De actie “Zorgcompliment 2021” heeft een looptijd tot eind maart.