In de maand december kunt u de statiegeld bonnen doneren voor een compliment aan zorgmedewerkers in ziekenhuis Amstelland, de tehuizen en de thuiszorg. Hiervoor staat naast de inname van de lege flessen een zuil. Uw donatie komt ten goede aan de zorgmedewerkers binnen Amstelveen. Voor elke € 4,- euro kunnenLees verder…