Archief op februari 2019

Benefiet concert Con Amore Zondagmiddag 31 maart.

Een fantastisch benefiet concert voor de Urbanus.

Op 31 maart 2019 geeft Mannenkoor Con Amore in samenwerking met de bariton Ronald Willemsen en mezzo sopraan Gerda van Eerde een benefiet concert in de Titus Brandsma Kerk te Amstelveen.
De middag zal in het teken staan van vrolijke liederen, voor u als bezoeker wordt het een feest der herkenning. Ronald en Gerda zingen zowel als solist maar ook met begeleiding van het koor. Het belooft een heerlijke middag te worden o.l.v. Theo van der Hoorn met als doel financiële steun te genereren voor de opbouw van de verbrande Urbanus Kerk van Bovenkerk. Noteert u het in uw agenda, zondagmiddag 31 maart, 14.30 uur, Titus Brandsma Kerk, Westelijk Halfrond 1 te Amstelveen.

 Toegang Gratis, deurcollecte na afloop.

Benefietconcert van lyda’s ladies in de kruiskerk.

Lyda''s Ladies in de Kruiskerk
Lyda”s Ladies in de Kruiskerk


Geweldig optreden Lyda’s Ladies.

“Such an air of Spring”


Onder dit motto hebben op zondag 3 februari Lyda’s Ladies gezongen voor het herstel van de Urbanuskerk, met prachtige klassieke liederen en vrolijke volksliedjes, die – wat anders ? – de liefde bezongen in allerlei toonaarden. Vele componisten kwamen aan bod: Monteverdi, Schubert, Brahms, Saint Saëns, om maar enkelen te noemen. De mooie lichte Kruiskerk zat bomvol met naar schatting 280 personen. Losse stoelen waren bijgeschoven en er zaten zelfs mensen achter in de kerk op tafels! Allen waren onder de indruk van de heldere stemmen en de fraaie uitvoering van de liederen door Lyda’s Ladies. Lyda van Tol leidde de twaalf zangeressen subliem en bij het hoogromantische “The Snow” van Edward Elgar “schilderden” twee violen muzikaal de neerdalende sneeuw. De violisten Tony Rous en Gregor Overtoom begeleidden de twaalf zangeressen perfect bij dit lied. Aan het eind van het concert kregen de zangeressen en violisten een daverend applaus. Bij de collecte na afloop is er door het publiek gul voor de kerk gedoneerd, in totaal maar liefst voor rond de € 2.700,=! Wij van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus zijn Lyda’s Ladies, Tony Rous en Gregor Overtoom dankbaar voor dit mooie gebaar en fraaie concert. De mensen van de Kruiskerk zijn wij zeer veel dank verschuldigd voor het gratis ter beschikking stellen van de kerk en de gastvrije ontvangst met koffie voor de bezoekers. Uiteraard zijn wij ook het publiek zeer erkentelijk voor hun aanwezigheid en gulle gaven na afloop van het concert. Alle betrokkenen hebben er voor gezorgd dat wij ons gesterkt weten in ons werk de Urbanuskerk weer op te bouwen. Heel graag verwelkomen wij te zijner tijd Lyda’s Ladies weer in onze eigen Urbanus!