Lyda''s Ladies in de Kruiskerk
Lyda”s Ladies in de Kruiskerk


Geweldig optreden Lyda’s Ladies.

“Such an air of Spring”


Onder dit motto hebben op zondag 3 februari Lyda’s Ladies gezongen voor het herstel van de Urbanuskerk, met prachtige klassieke liederen en vrolijke volksliedjes, die – wat anders ? – de liefde bezongen in allerlei toonaarden. Vele componisten kwamen aan bod: Monteverdi, Schubert, Brahms, Saint Saëns, om maar enkelen te noemen. De mooie lichte Kruiskerk zat bomvol met naar schatting 280 personen. Losse stoelen waren bijgeschoven en er zaten zelfs mensen achter in de kerk op tafels! Allen waren onder de indruk van de heldere stemmen en de fraaie uitvoering van de liederen door Lyda’s Ladies. Lyda van Tol leidde de twaalf zangeressen subliem en bij het hoogromantische “The Snow” van Edward Elgar “schilderden” twee violen muzikaal de neerdalende sneeuw. De violisten Tony Rous en Gregor Overtoom begeleidden de twaalf zangeressen perfect bij dit lied. Aan het eind van het concert kregen de zangeressen en violisten een daverend applaus. Bij de collecte na afloop is er door het publiek gul voor de kerk gedoneerd, in totaal maar liefst voor rond de € 2.700,=! Wij van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus zijn Lyda’s Ladies, Tony Rous en Gregor Overtoom dankbaar voor dit mooie gebaar en fraaie concert. De mensen van de Kruiskerk zijn wij zeer veel dank verschuldigd voor het gratis ter beschikking stellen van de kerk en de gastvrije ontvangst met koffie voor de bezoekers. Uiteraard zijn wij ook het publiek zeer erkentelijk voor hun aanwezigheid en gulle gaven na afloop van het concert. Alle betrokkenen hebben er voor gezorgd dat wij ons gesterkt weten in ons werk de Urbanuskerk weer op te bouwen. Heel graag verwelkomen wij te zijner tijd Lyda’s Ladies weer in onze eigen Urbanus!