St. Urbanuskerk - opruimen met robot

Het opruimen van de St. Urbanuskerk is in volle gang. Het risico dat stenen of brokstukken naar beneden vallen is groot. Daarom wordt er een robot ingezet om veilig te kunnen werken.

Vooral op de plek waar het altaar en de altaartafel stonden is het risico van verdere instorting van de gewelven aanwezig.