Logo zorgcompliment 2021

Alle mensen die in Amstelveen in de zorg werken, verdienen een dik compliment als het aan helponsuitdebrand.com ligt. Zij willen die pluim aan de hele zorg van Amstelveen uitdelen namens alle inwoners, bedrijven en instellingen. Zij bieden u de mogelijkheid om mee te doen. Voor elke donatie van € 4,- euro kunnen zij één compliment uitdelen. Een compliment bestaat uit een luxe blikje met een flinke reep van 200 gram en een bedankkaart. De omvang van de actie wordt begroot op 4.000 complimenten. Net na de start zijn er al meer dan 1.300 complimenten gedoneerd. Het actuele aantal kunt u zien op de actiepagina op de website. De actie heeft een looptijd tot eind maart 2021.

Meehelpen door te doneren?

De zorg staat sinds maart 2020 constant onder druk. Iedereen kent de verhalen van radio en televisie. Het drama dat aanvankelijk startte met de focus op de Intensive Care afdelingen in de ziekenhuizen, breidde zich snel uit naar de tehuizen voor onze ouderen en minder validen, naar revalidatieafdelingen en de thuiszorg. Er zijn nauwelijks instellingen die zich daaraan kunnen onttrekken.

Helponsuitdebrand.com zet zich normaliter in voor de verkoop van de St. Urbanus Chocolade. Dat doen ze door fondsen te werven voor het bekostigen van de extra’s bij het herstel van de St. Urbanuskerk in Amstelveen. Een Rijksmonument van Pierre Cuijpers dat niet alleen wordt ingezet door de R.K.-gemeenschap, doch ook door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus voor sociale en maatschappelijke evenementen.

Al twee jaar lang is de verkoop van de St. Urbanus Chocolade een groot succes geweest en hebben ze 10.000 repen per jaar verkocht. Tijdens hun acties nam een notariskantoor het initiatief om blikjes chocolade te sponsoren en als zorgcompliment af te laten leveren bij Ziekenhuis Amstelland. Zij spoorden hen aan om meer bedrijven daarvoor te interesseren en dat lukte. Zo is de actie Zorgcompliment 2021 geboren, waarbij ze de verkoopprijs hebben gehalveerd als geste aan de mensen die in Amstelveen in de zorg werken.

De zorg in Amstelveen bestaat uit het Ziekenhuis Amstelland, de Zonnehuisgroep, Brentano, Amstelring, Ons Tweede Thuis, GGZ in Geest met Amstelmere, de thuiszorg en nog enkele andere instellingen. De organisatie wordt door helponsuitdebrand.com gedaan. Er staat een groot vrijwilligersnetwerk tot hun beschikking. Helponsuitdebrand.com is een onderdeel van Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus.

Contactgegevens

Chris van den Helder
telefoon 06 – 27 88 69 66
e-mail chocolade@helponsuitdebrand.com.