Op vrijdag 15 januari 2021 mochten we namens alle Amstelveners een zorgcompliment uitdelen aan de ambulancezorg van Amstelveen. De ambulance zorg op de Spinnerij van Amstelveen staat met 48 man 24/7 paraat. Zij bieden ambulancezorg en -vervoer aan iedereen die medische zorg nodig heeft: een zieke of een slachtoffer, van spoedeisende tot planbare ambulancezorg. Een aantal van de medewerkers werkt daarnaast op vrijwillige basis mee aan de wensenambulance.

Bij spoedeisende hulp gaat het bijvoorbeeld om een verkeersongeval, acute hartklachten, pijn op de borst, ademnood, bewusteloosheid of verdrinking. De ambulancezorg moet dan zo snel mogelijk ter plaatse zijn om zorg te verlenen en indien nodig de patiënt te vervoeren. De ambulance rijdt dan meestal met zwaailicht en sirene.

Planbare ambulancezorg of besteld vervoer richt zich op mensen die niet in direct levensgevaar verkeren, maar wel medisch vervoerd moeten worden. Bijvoorbeeld mensen die naar een ander ziekenhuis moeten worden vervoerd voor onderzoek of behandeling, of die naar huis mogen maar liggend vervoerd moeten worden. Wat zij het afgelopen jaar allemaal mee hebben gemaakt leest u een andere keer in een apart artikel.

Ambulancezorg bedankt!

Helponsuitdebrand.com heeft het initiatief genomen om mensen die in de Amstelveense zorg werken een pluim te geven door het uitreiken van een zorgcompliment. Het compliment bestaat uit een luxe blikje St. Urbanus Chocolade met een zware reep van 200 gram en een bedankkaart. En u kunt nog tot eind maart meedoen om te doneren, zodat alle 4.000 zorgmedewerkers in Amstelveen zo’n compliment kunnen krijgen.