Vrijdagmorgen 29 januari 2021 was het zover dat Manager Intramuraal Henny Beemsterboer 300 zorgcomplimenten voor ’t Huis aan de Poel in ontvangst nam. De zorgcomplimenten zijn geschonken door alle Amstelveners via de website Helponsuitdebrand.com. Daarmee willen wij een hart onder de riem steken voor alle mensen die in Amstelveen in de zorg werken.

Deze week wordt er in ’t Huis aan de Poel druk gevaccineerd. Alle bewoners krijgen dan een eerste vaccinatie. De verpleging was al eerder van een vaccinatie voorzien.

’t Huis aan de Poel is onderdeel van Brentano en gericht op kleinschalig wonen voor mensen met dementie, geeft intensieve zorg aan mensen met lichamelijke beperkingen en biedt Kortdurend Verblijf voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De locatie vervult daarnaast een grote rol in de wijk met thuiszorg.

Hoe de medewerkers de zorg tijdens de corona periode hebben ervaren leest u een andere keer in een apart artikel.

Zorgmedewerkers bedankt!

Helponsuitdebrand.com heeft het initiatief genomen om mensen die in de Amstelveense zorg werken een pluim te geven door het uitreiken van een zorgcompliment. Het compliment bestaat uit een luxe blikje St. Urbanus Chocolade met een zware reep van 200 gram en een bedankkaart. En u kunt nog tot eind maart meedoen om te doneren, zodat alle 4.000 zorgmedewerkers in Amstelveen zo’n compliment kunnen krijgen.