HET GOEDE DOEL De Lions Club Amstelveen gaat deze kerst actievoeren voor het Hospice Amsteloever. Voor het hospice is veel geld nodig. Hospice Amsteloever gaat een zorgverblijf voor 6 personen bieden. Deze liggen met een bezoekersgedeelte rondom een patio. Er wordt een intieme en lichte serene binnenwereld gerealiseerd, waarbij ook overzicht in het huis mogelijk is.

LOCATIE De ontwikkeling van het hospice is voorzien op het braakliggende gemeenteperceel (noordelijk deel) aan de Lindenlaan 315 (tussen het flatgebouw aan de William Boothlaan en het Augustinuspark). Dit is in 2016 vrijgekomen met de uitplaatsing van de 2e Amstelveense Montessorischool. Het terrein heeft een maatschappelijke bestemming.

AFSTEMMING De gemeente is in gesprek met de initiatiefnemers van een medisch centrum en een hospice. Om beide initiatieven op elkaar af te stemmen, is voor de bouw een programma van eisen opgesteld. Dat beschrijft de uitgangspunten voor onder andere de architectuur, kapvormen, materiaalgebruik, parkeren (op eigen terrein) en de verkeersontsluiting.

De Lions Club Amstelveen werkt samen met Helponsuitdebrand.com.
Ga voor meer informatie over deze aktie naar …